Oct 29 2023

Pastor Judes prædiken fra messen i dag

Udgivet af

Du kan læses Pastor Judes prædiken til d. 30. alm. søndag 2023 på linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra messen i dag

Oct 29 2023

Pastor Judes prædiken til d. 30. alm. søndag 2023

Udgivet af

Ev: Matt 22, 34-40. (Kollekt for Verdensmissionen)

Du skal elske din næste som du elsker dig selv hører vi – men hvem er min næste? Det nemme svar er at sige, at det er alle mennesker i hele verden. Dem er der 6 milliarder af. Ja, det er et nemt svar at give men en svær opgave at udføre, for hvordan kan vi elske alle disse milliarder af mennesker, som vi elsker os selv, når vi kun kender en lille del? Det giver ikke rigtig mening – det stiller jo krav til os om at elske hele menneskeheden – men når vi tænker på mennesket, som skabt af Gud, finder vi alligevel en mening i, at selv mennesker vi slet ikke kender, der lige netop nu er på vej i seng i USA skal elskes på samme måde, som vi elsker os selv.

At elske det menneske vi ikke kender er nærmest en gratis forpligtelse, for det koster os ingenting – langt værre bliver det, når der i ordet ’næste’ også menes fjende. Vi skal elske vores næste – altså ham der hader os, ham vi selv hader, ham der vil os ondt, og ham som har snydt os, hånet os og gjort os til grin.

Vi lærer de to største bud i dag. Elsk Gud og elsk din næste, så vi kan ikke bare lægge det væk, eller skære noget fra i betydningen af, hvad vi må gøre. Vi må virkelig elske Gud, selv når Han siger nej og vores ønske er at høre et ja – når vi beder uden at høre svar. Vi må virkelig elske vores næste – selv vores fjende, selv det ukendte menneske, og selv dem der er tæt på os. Det er et budskab som er aktuelt at reflektere over hver eneste dag, i den urolige verden vi lever i.

Elsk det sultende barn som ikke har udsigt til mad i de fattigste lande
Elsk det menneske der er fyldt med had lige nu
Elsk den der opfører sig tåbeligt og uden empati
Elsk den familie du har forpligtet dig til at leve med til døden jer skiller
Elsk det menneske som gemmer sig for krigens rædsler i disse dage.

Elsk din næste er ikke kun en opfordring til at have følelser af kærlighed, men det handler også om at handle kærligt og medfølende over for andre. Som mennesker er vi vant til at handle på grundlag af følelser, buddet betyder at gøre mere end det. Dette bud opfordrer til at handle i overensstemmelse med kærlighed og medfølelse i forhold til vores medmennesker, uanset hvem de er, og handle ud fra det billede som Gud har skabt mennesket i.

Tal sammen i dag om, eller tænk på, hvilke mennesker I er forpligtet til at vise kærlighed. Tal om hvem der er jeres næste, og sig højt med ord grunden til, at ingen af dem I kommer i tanke om kan sorteres fra. Gud sorterer ikke i sit folk. Gud har ikke et A hold og et B hold, så lad os gøre vores bedste og mere end det, for at man virkelig kan se, at vi er skabt i Hans billede.

I dag går vores kollekt til vores næste. Kollekten går til dem vi ikke kan sætte ansigt på. Det er mennesker som lider under andre menneskers tyranni. Med kollekten i dag er vi med til at give disse mennesker mad og bibler. Så lad os gøre det, med tankerne på lovens bud, og lad os ikke kun give for at vise hvilket overskud vi selv har, men lad os give med tanke på at glemme os selv for at vinde vores næste.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 30. alm. søndag 2023

Oct 27 2023

Messetiderne for November 2023

Udgivet af

DatoDagMesse
2. november Alle SjæleTorsdag17.00 Messep. Davide
3. novemberFredagAFLYST
5. november Alle HelgenSøndag14.00 Messep. Davide
10. novemberFredag16.00 Messep. Davide
12. novemberSøndag14.00 Messep. Jude
17. novemberFredag16.00 Messep. Davide
19. novemberSøndag14.00 Messep. Davide
24. novemberFredag16.00 Messep. Davide
26. novemberSøndag14.00 Messep. Jude

Comments Off on Messetiderne for November 2023

Oct 23 2023

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Du kan læse Pastor Judes prædiken til d. 29. alm. søndag 2023 ved at klikke på: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Oct 23 2023

Pastor Judes prædiken til d. 29. alm. Søndag 2023

Udgivet af

I dag udfordres Jesus af et økonomisk spørgsmål. To grupper af politiske modstandere er fælles om at ville konfrontere Jesus med et umuligt spørgsmål om kejseren, for at lokke ham i en fælde. De tænkte sådan, at lige meget hvordan Jesus svarer, vil han få problemer.

I det antikke Rom blev kejseren set som en guddommelig figur. Kejserdyrkelse var udbredt, og kejseren blev betragtet som en guddommelig repræsentant på jorden. Borgerne i Rom blev forventet at vise respekt og hyldest over for kejseren som en gud.

De to grupper spørger i dag Jesus: ’Er det tilladt at betale skat til kejseren?’

Svarer Jesus ’JA’ vil svaret undertrykke jøderne som føler sig undertrykt af romerne. Svarer Jesus ’NEJ’ vil han skabe konflikt med de romerske myndigheder.

I den ufred vi har i verden her i vores tid, er den slags dilemma ikke fremmed for os. Vi skal bare tænde for vores TV eller have kontakt med venner og familie ude i verden – så vil vi vide at dilemmaer som kan skabe forskellen på krig og fred foregår hver eneste dag, og svarene på de spørgsmål kan blive afgørende for liv og død.

Jesus giver et overraskende svar, for han svarer hverken ’JA’ eller ’NEJ’. Han svarer både og! Giv til kejseren og giv til Gud. Og således kunne ingen anklage ham for at bidrage til en konflikt.

Vi mennesker lever i denne verden her på jorden. For at være gode borgere, må vi respektere love og regler. Er vi i krig, findes der endda love for hvad der er lovligt og ulovligt inde i krigens centrum. Forbryder vi os mod de love som regulerer denne verden, lever vi ikke op til vores pligt og ansvar.

På samme tid må vi adlyde Gud. Vi lever i denne verden, men vi er ikke AF denne verden. Vi er skabt af Gud, og lever og ånder her på jorden for at lade Gud vejlede os i vores handlinger. Gennem livet må vi gang på gang nå til en erkendelse af at alt det vi har, tilhører Gud, og på den måde er vi forvaltere af Hans nådegaver.

Vi som troende har altså borgerlige forpligtelser som borgere i samfundet og hele verden. Dette omfatter at vi overholder love og regler, deltager i samfundets aktiviteter og bidrager til det fælles gode samt tager hensyn til de kommende generationer. Ud over borgerlige forpligtelser har vi troende forpligtelser over for Gud og kirken. Dette inkluderer at deltage i messen, bede, praktisere sakramenterne, leve i overensstemmelse med de ti bud og følge de etiske principper, der er indeholdt i vores katolske moralteologi.

Vi opfordres dermed til at balancere vores borgerlige og religiøse forpligtelser på en måde, der er i overensstemmelse med vores tro. Dette kan kræve nogle gange at træffe vanskelige beslutninger, især hvis borgerlige og religiøse forpligtelser synes at stå i modsætning til hinanden. Det forventes af os at tage etisk bevidste beslutninger, der er i overensstemmelse med katolsk lære, når vi står over for konflikter mellem verdslige og religiøse forpligtelser. Det gælder både hjemme i vores private liv, og når vi skal tage stilling til svære politiske spørgsmål som sætter aftryk også i andres liv.

Må vi lære at ære vores forpligtelser som borgere og samtidig prioritere Guds rige i vores liv. Lad os i dag huske at give kejseren, hvad der tilhører kejseren, og give Gud, hvad der tilhører Gud. Må vores liv og handlinger afspejle vores tro, og må Guds rige altid være i centrum af vores eksistens. Lad os med den tanke tjene Gud gennem vores daglige handlinger og forpligtelser.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 29. alm. Søndag 2023

Oct 02 2023

Pastor Judes prædiken fra Søndags

Udgivet af

Du kan læse Pastor Judes prædiken til d. 26. alm. søndag på linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra Søndags

Oct 02 2023

Pastor Judes prædiken til d. 26. alm. uge 2023

Udgivet af

.

Ev.: Matt, 21, 28 – 32

En dag kom en ny præst til et sogn, hvor han skulle være 2. præst. Præsten var lige blevet færdig på seminariet, så han var spændt på at møde sin menighed. Præsten havde lært, at det var godt at starte en bibelgruppe der kunne studere teksterne sammen, og derfor spurgte han en søndag under meddelelser: ‘Hvor mange synes det er en god idé at starte en bibelgruppe?’. Med det samme rakte alle i kirken hånden op og præsten glædede sig over at menigheden var så engageret i sognet.

Fyldt af begejstring mødte den unge præst sognepræsten i kirken om aftenen. Han sagde til ham: ‘Hele kirken var fuld i dag og de var vilde efter at jeg laver en bibelgruppe’. Skeptisk kiggede sognepræsten på ham og sagde: ‘på søndag spørger du dem – ræk hånden op hvis du gerne vil tilmelde dig min bibelgruppe – vi starter på mandag. Derefter, så sig mig hvor mange. Den unge præst gjorde det og kun 4 hænder kom op i luften.

Den dag lærte den unge præst, at sige JA til en god ide er én ting, men at GØRE det er en anden ting.

På det tidspunkt hvor Jesus fortæller denne lignelse har han prædiket for folk i flere år og der er kun kort tid til at han skal tages til fange og dø på korset. Så Jesus har fået erfaring med mennesker. Han har lært at mange af de mennesker som siger ja og ja, de gør ingenting. Men de mennesker som siger nej, men så tænker lidt, de vil fortryde deres nej og alligevel vende om.

Sådan ser vi det også ske blandt os mennesker her i 2023. Nogle mennesker bruger flotte ord – ja endda græder de for os på TV, men de gør ingenting. De kan beskrive problemerne med ord vi slet ikke kender, men resultaterne ser vi ikke. Også foran Gud kan mennesker opføre sig sådan. De kan komme trofast til kirken, sige Amen og udstille troen med kors og medaljer. Disse mennesker vil tro at Himlen først og fremmest er åben for dem, så til den fattige mand på gaden giver de ingenting.

Men så er der en anden slags. De kan ingen fine ord men har relation til Gud gennem deres handlinger. Deres gode gerninger viser os hvem de er. Disse mennesker er de første til at rejse sig op og gøre noget når de ser uretfærdighed. Måske kan vi genkende os selv i begge typer, og Jesus viser os i dag den rigtige vej. Vi må forpligte os til det vi gør. – Ikke række hånden op for at stemme for gode ideer men rejse os op og deltage.

Så hvem er den bedste søn spørger Jesus. Den der sagde nej og alligevel gik, eller den den der sagde ja og blev hjemme? Mit bud er ingen af dem. Det vi må arbejde mod er at lade vores handlinger være det samme som vores svar.

I Matthæus evangeliet hører vi Jesus sige til os: ‘Ikke alle der siger “Herre Herre” vil have en plads i Himlen, men dem der gør Hans vilje’. Det er netop det udtryk vi igen hører i lignelsen i dag. Jesus siger om de retfærdige at de troede ikke, på trods af at de så med egne øjne. Om tolderne og skøgerne – altså de laveste i samfundet – siger han at de troede ham.

Tolderne og skøgerne har vi også i blandt os – mennesker som har gjort noget galt, men vi må aldrig glemme at også de kan vende om fra deres synd. Vi må ikke glemme at vi også selv har den mulighed at vende om fra vores synd. Selvom vi har sagt nej kan vi gå alligevel og gøre Guds vilje.

Lad os med den tanke forpligte os til både idéen og handlingen i vores tro på Gud. I dag må vi ikke bare række hånden op og stemme for, men også rejse os og følge med, for kun sådan vil det blive muligt for os også at gå ind i Guds Rige.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 26. alm. uge 2023