Nov 27 2023

Pastor Judes prædiken til d. 34. alm. søndag 2023 (Kristus, Universets Konge)

Udgivet af

Du kan læse denne prædiken ved at klikke på linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 34. alm. søndag 2023 (Kristus, Universets Konge)

Nov 27 2023

Pastor Judes prædiken til d. 34 alm. uge 2023 ( Kristus, Universets Konge)

Udgivet af

Ev: Matt 25, 31 – 46

Når vi bliver givet et ansvar for noget, så føler vi at vi har en værdi. Jo mere ansvar vi får på arbejdet jo mere værdi viser vores bankkonto, og jo mere ansvar vi giver til vores børn, jo mere forstår de, at noget afhænger af om de lever op til deres ansvar eller ej. På den måde lærer de at andre i familien regner med dem – regner med at de bærer skraldeposen ud, eller regner med at hunden bliver fodret, og hvis aftalerne ikke overholdes, har det en konsekvens.

Sådan gives vi alle et ansvar for noget i livet, og ubehageligt er det for det menneske om hvem nogen siger: ’Han er ikke værdig til at have et ansvar. Ham kan man ikke regne med’. Men selv ham, – ham som ingen tør stole på, han bærer også et ansvar. Gud gav os nemlig et ansvar den dag vi blev født. Han gav os ansvaret for livet – at udvikle det og forvalte vores talenter på en måde, så vi kan stille os foran Menneskesønnen den dag han kommer.

For sådan hører vi i evangeliet, at den dag Menneskesønnen kommer, den dag skal mennesket stå foran ham og de som har båret deres ansvar, de skal stå til højre og være de velsignede, og tage del i Guds Rige, sådan som Gud bestemte, da Han skabte mennesket.

Til venstre vil de der ikke tog deres ansvar alvorligt stå. De vil være de forbandede og være udelukket fra Guds Rige og sådan vil de sendes væk derfra til en evig straf.

Vi må alle være bevidste om disse ord, i den måde vi lever vores liv på. At bære på et tungt ansvar er ikke altid det samme som en garanti for at se Guds Rige. Indtil den dag vi står foran Kristus, Universets Konge, må vi forvalte vores ansvar godt og med stor samvittighed. Det er dén måde vi bærer vores ansvar på, der afgør om vi kan gå til højre som de velsignede eller må gå til venstre som de forbandede.

Forvaltningen sker lige her midt i vores daglige liv. Kristus, Universets Konge er i ethvert menneske vi møder på vores vej. At forvalte vores ansvar sker ikke kun når vi knæler ned foran store statuer af Universets Konge i guld. Nej, forvaltningen sker ude på gaden hvor vi møder den der tørster. Det sker i fængsel, hvor vi møder den der har overtrådt loven. Det sker når vi møder den syge, der mangler tøj. For hvad gør vi så?

Går vi forbi og kaster vores ansvar fra os? Måske retfærdiggør vi vores handlinger, fordi vi allerede har givet til en anden eller ydet støtte en anden dag. Måske tænker vi endda at det slet ikke nytter, for med al den nød i verden hjælper vores bidrag ingenting.

Vi må huske på at de lidende, de svage i samfundet, som vi også samler julehjælp til, alle er et billede på Kristus. De er hver i sær et symbol på Universets Konge, og når dagen kommer, så er det en glædens dag, for det er netop denne – den sidste dag – hvor Gud rækker denne vigtige gave frem til os, nemlig håbet. Det er også håbet vi står i hænderne med i dag. Det er den sidste dag i kirkeåret – den dag hvor vi kan samle alt det vi har hørt gennem året og reflektere over ordene.

Kristus Universets Konge, er en Konge der adskiller sig fra alle andre konger vi kender. Gud hersker over hele verden, men Han bruger ikke denne magt til at føre krig. Han peger ikke på nogen og skiller ingen ud. Han bruger derimod kærlighedens magt og giver os håbet i bytte for vores forvaltning af ansvaret for livet.

Bær derfor ansvaret for livet varsomt, også selvom vi af og til falder. Gud ved det – og Gud tænder igen og igen håbets flamme. Håbet om at vi vil rejse os og søge at forvalte livet så det bliver en Konge værdigt.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 34 alm. uge 2023 ( Kristus, Universets Konge)

Nov 24 2023

Messetiderne for December 2023

Udgivet af

DatoDagMesse
1. decemberFredag16.00 Messep. Davide
3. decemberSøndag14.00 Messep. Davide
8. decemberFredagAFLYST
10. decemberSøndag14.00 Messep. Jude
15. decemberFredag16.00 Messep. Davide
17. decemberSøndag14.00 Messep. Davide
22. decemberFredag16.00 Messep. Davide
23. decemberLørdag17.00 Søndagsmessep. Davide
24. december JuleaftenSøndag24.00 Messep. Davide
25. decemberMandag13.00 Messe 17.00 Tamilskp. Davide p. Jude
29. decemberFredagAFLYST
31. decemberSøndag14.00 Taksigelsesmessep. Davide
1. januar (Maria Guds Moder)Mandag14.00 Messep. Davide

Comments Off on Messetiderne for December 2023

Nov 13 2023

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Du kan læse Pastor Judes prædiken (32. alm. uge 2023 – Laterankirkens Indvielse) ved at klikke på Søndags Prædiken.

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Nov 13 2023

Pastor Judes prædiken til d. 32. alm uge 2023 (Laterankirkens Indvielse)

Udgivet af

Ev: Joh 2. 13-22

Det er nemt og billigt at bryde noget ned. Vi ser det ske i mange byer i udkants Danmark. Man kører en maskine ind ad hoveddøren i faldefærdige huse, og man stopper først sin ødelæggelse når hele huset er jævnet med jorden. Man stopper først når grunden er tom, og klar til en ny begyndelse. Ja, i det hele taget er nedbrydning lettere end opbygning. Det kan tage timer og timer at bygge et korthus, men et nys eller et host kan blæse det hele fra hinanden. Et kærlighedsforhold kan tage år at bygge op og forme, så både manden og kvinden føler sig tilpas, men et skænderi kan bryde det hele ned.

At det er så svært at bygge op og så let at bryde ned, gør at vi godt forstår Jøderne i evangeliet i dag når de taler imod Jesus. De finder det urimeligt at han vil bryde alt det ned de har brugt 46 år på at bygge – og så påstår han at han på blot 3 dage vil bygge det op. Også i vores ører lyder en sådan plan helt uvirkelig. Men Jesus taler ikke om mursten, han taler om legemet og om mennesket. Jesus ser på hvad Jøderne gør med templet. De har ændret det så det ikke længere er et tempel men en plads for køb og salg, en plads hvor den stærke vinder over den svage.

Templet er et tempel men har ikke længere værdi som tempel fordi dets formål er blevet ændret. Jesus bruger templet som en sammenligning med legemet. Vi ærer vores kirke, tænder lys, gør forsigtigt rent, beder og bevæger os i stilhed. Vi ved at dette rum er helligt – at det ikke er et sted der er egnet for salg af duer, får og oksekød. Vi ved at dette rum ikke er et sted for sladder og dårligdom mellem mennesker. Men hvordan ser det ud med vores legeme? Burde vi ikke behandle vores legeme præcis på samme måde som vi behandler vores kirke?

Hvad kirken ikke kan tåle, kan legemet heller ikke tåle. Det dårlige må brydes ned. Enhver dårligdom i vores legeme er med til at gøre vores liv til en markedsplads hvor alt kan købes og sælges for den rigtige pris. Sandheden har sin pris siger man, med tanke på at sandheden kan gøre mennesker ondt, eller skade vores relationer. Men sandelig har løgnen også en pris – den betaler vi dyrt for i vores eget legeme. Legemet lider på løgnen, præcis som legemet lider på hadet, og på alt det som æder vores legeme op.

Laterankirken, også kendt som St. John Lateren-basilika er en af de fire store basilikaer i Rom og betragtes som katedralen for Romersk-katolske kirke. Den er det officielle domkirke for biskoppen af ​​Rom, som er paven. Laterankirken har en rig historie og blev indviet med en ceremoni for mange århundreder siden.

Laterankirkens indvielse fandt sted den 9. november 324 , under pave Silvester I. Denne dato markerer også pavens indvielse af basilikaen som en officiel kristen kirke. Laterankirken var den første kristne kirke, der blev bygget i Rom efter, at kristendommen blev anerkendt som en lovlig religion i Romerriget. Byggeriet blev finansieret af kejser Konstantin den Store, der konverterede til kristendommen.

Indvielsen af Laterankirken var en stor begivenhed, hvor mange vigtige kirkelige og verdslige ledere deltog. Laterankirken er kendt som “Alle kirkers mor og leder” og har en særlig symbolsk betydning som pavens officielle katedral og en vigtig pilgrimsdestination.Øverst på formularen

I dag fejrer vi Pavens dag. Lad os bede for vore pave at Gud må velsigne ham med godt helbred og lang liv so han må være den gode hyrde for os alle og lede os alle på den sande vej som lede til Himlen.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 32. alm uge 2023 (Laterankirkens Indvielse)

Nov 08 2023

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til Alle Helgen kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Nov 08 2023

Pastor Judes prædiken til d. 31. alm. søndag 2023(Alle Helgen)

Udgivet af

Ev: Matt 5, 1 – 12a

Når vi tænker på en helgen, kan billedet inde i hovedet nemt blive et billede af et overmenneske med foldede hænder og hjertet fyldt med godhed. Det kan ligne et menneske, som vi slet ikke kan komme i nærheden af, og som er lige så fjernt fra os og lige så kunstigt, som de græskarhoveder der pryder haver og altaner i hele landet i denne tid.

Alle Helgen er for os, i Den Katolske Kirke, en vigtig kristen fejring af alle de mennesker, som er gået forud for os, og bekendt og erkendt deres tro, selvom det kunne have både hån, lidelse og død som følge. Andre helgener har gjort en særlig indsat for at efterleve Guds ord, og på den måde er de helgener, vi fejrer et forbillede for ethvert menneske.

Der er lige så mange forskellige historier, som der er helgener, og vi vil kunne finde inspiration i fortællingen om dem – en inspiration, som kan få betydning for vores liv. Fælles for alle helgener er, at det er mennesker, som med stor trofasthed har elsket meget. De har elsket og følt en stor passion for nærværet med Gud. Netop det at elske meget, er noget vi aldrig må høre op med. At elske meget er at give meget, og sådan taler Jesus til os:  “Større kærlighed har ingen, end den at sætte livet til for sine venner.” (Joh. 15,13)

Når vi følger vores tro og sætter vores liv til, opnår vi en nærhed med Gud, som er det første skridt – et skridt som enhver helgen også har taget i deres liv. De har fornægtet deres eget liv, for at gøre noget der er større og derfor værd at sætte livet til for.

Alle, der har børn, kender sikkert dén følelse – at barnet har så høj en værdi i forældrenes liv, at forældrene vil sætte deres liv til for barnet. Sådan er også forholdet mellem helgener og Gud. Frans af Assisi satte sit liv til for de fattige, Mother Theresa af Calcutta satte sit liv for de forladte, Sante Lucia satte sit liv for de Kirstine som gemte sig under jorden i Katakomben og Alt dette gjorde de med afsæt i deres tro på Gud og ved at elske meget som deres livsgrundlag.

Vi må ikke tænke, at de helgener, vi fejrer, har haft noget let liv. Deres liv har næppe været sådan, at de i lykkelig forening med Gud har delt mad ud til de fattige, helbredt de syge og selv levet på en sten. Vi kan have den forventning, at det er mennesker, som har stået overfor store udfordringer og har kæmpet med deres egen rolle.

Denne mangel på romantisk forstillelse er en trøst for os, fordi vi ikke må føle, vi går forgæves, når vi arbejder på foreningen med Gud i vores tjeneste. Med de nådegaver Gud har givet os, er det ikke op til os at forvandle måne til sol, eller at gøre jorden flad. Nej, så synlig bliver vores indsats ikke, men alligevel må vi aldrig i det små holde op med at arbejde med nådens gave, med iver for det der kan forandre verden.

Når vi kigger tilbage på vor kirkes tro, og på de ting som Guds skabninger har forandret, så kan vi pege på mange situationer, som er blevet afgørende for vores historie. Det er situationer, hvor mennesker har turde at arbejde for deres tro med den kraft, der er i det kristne budskab. Så lad os konstatere, når vi kigger bagud, at mulighederne er tilstede, og så kigge frem – der hvor Gud leder os hen

Lad os med Alle Helgen blive inspireret af den kærlighed, som enhver helgen har næret til Gud. Måske vil vores navn ikke blive optaget på listen over helgener, der fejres i fremtiden, men lad os alligevel tage det første skridt, ligesom helgen efter helgen har gjort det, og lad vores liv være præget af at vi er mennesker, der er villige til at ofre noget og elske meget, for større kærlighed har ingen, end den at sætte livet til for sine venner.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 31. alm. søndag 2023(Alle Helgen)