Feb 26 2024

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 2. søndag i Fastetiden 2024 kan læses på linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Feb 26 2024

Pastor Judes prædiken til d. 2. søndag i fastetiden 2024

Udgivet af

Evangeliet: Mark 9, 2 – 10
Dagens tre læsninger henviser alle til forvandling på tre bjerge. Den første
læsning forklarer, hvordan Abrahams lydighed og tro blev forvandlet til
blind lydighed og tillid til sin Gud, da Jawvé reddede Isak fra at blive ofret
på Morijas bjerg. Abraham blev gjort til troens Fader.
I den anden læsning taler Paulus om den forvandling Jesus går igennem
på Golgatabjerget. Jesus forvandles på korset fra levende til død, og
sådan viste Gud sin kærlighed til os ved at tillade forvandlingen af sin
Søns forkyndelse og tjeneste til en tragisk afslutning. Der så vi med egne
øjne, hvordan Guds kærlighed ikke har nogen grænser.
I evangeliet, er Jesus åbenbaret i sin himmelske herlighed på Tabors
bjerg i forhold til Moses og profeten Elias. Det primære formål med Jesu
forklarelse var at give ham mulighed for at rådføre sig med sin himmelske
Fader og fastslå planen for Jesu lidelse, død og opstandelse.
Guds sekundære mål var at gøre Jesu udvalgte disciple opmærksomme på
Jesu guddommelige herlighed, så de kunne opgive deres jordiske
ambitioner og drømme om en sejrende politisk Messias og kunne blive
styrket i deres svære prøvelses tid. På bjerget identificeres Jesus af den
himmelske stemme som Guds Søn, netop for at understrege dette.
Således er forklarelsens en bekræftelse eller åbenbaring af, hvem Jesus
virkelig er. Ved at beskrive Jesu forklarelse giver evangeliet os et glimt af
den himmelske herlighed, der venter på dem, der gør Guds vilje. Dem der
gennem livet sætter deres tillidsfuld tro på ham. Jesu forklarelse styrker
os også på trods af af vores trængsler og problemer – for midt i alt mørket
ser vi en sprække af guddommeligt lys.

I hver hellig messe forvandles brødet og vinen, som vi holder i hænderne
på alteret. Det forvandles fra Jesu den korsfæstede – det døde, til Jesu
den opstandne – det levende legeme og blod. Ligesom Jesu forklarelse på
bjerget styrkede apostlene i deres prøvelser, bør hver hellig messe være
vores kilde til styrke mod fristelser. Modtagelsen af den hellige
kommunion er en nøgle til vores fornyelse i fastetiden. Det fællesskab vi
opnår med den levende Jesus er en evig kilde til vores daglige invitation til
forvandling – en mulighed for at forvandle vores sind og hjerte, så vi kan
gøre mere godt ved ydmyg og uselvisk tjeneste for andre.
Hver gang vi modtager et af sakramenterne, bliver vi forvandlet: Dåben
forvandler os til Guds børn og himlens arvinger. Firmelsen gør os til
Helligåndens templer og Guds krigere. Ved forsoningens sakramente
bringer Gud synderen tilbage på hellighedens vej.
Vi deler oplevelsen på bjergtoppen med Peter, Jakob og Johannes, når vi
tilbringer ekstra tid i bøn her i fastetiden. Fastens nådegaver kan hjælpe
kroppen med at lagre åndelighed gennem faste, bøn og almisse. Denne
åndelig opmærksomhed kan hjælpe os med at have tanker, der er langt
højere og mere værdige end vores sædvanlige jordiske tanker. Den sult, vi
oplever, bringer os tættere i kontakt med Gud og gør os mere villige til at
hjælpe de sultne. Det had og den kritik og vrede, som vi bærer på, skal
ringe som en alarm i denne tid, og minde os om at synd ikke kun er en
fysisk handling, men en handling som begynder inde i enhver af os.
Vi har brug for forandring i vores kristne liv, så vi kan søge forsoning i
stedet for hævn, elske vores fjender, bede for dem, der hader os og give
til de trængende uden at forvente en belønning. Forvandlingen på
bjergene i læsningerne i dag inviterer os til den forandring. På bjerget
Tabor mindede Jesus disciplene om, at de ikke kan stå der og sole sig i
Guds herlighed. De må ned fra bjerget – ned og møde folket, – ned og
sprede viljen til forandring. Lad os sole os i forvandlingen i kommunionen,
og lad os bed til at vi også bliver villige til forandring.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 2. søndag i fastetiden 2024

Feb 25 2024

Messetiderne for marts 2024

Udgivet af

DatoDagMesse
1. martsFredag16.00 Messep. Davide
3. martsSøndag14.00 Messep. Davide
8. martsFredag16.00 Messep. Davide
10.martsSøndag14.00 Messep. Jude
15. martsFredagAFLYST
17. martsSøndag14.00 Messep. Davide
22. martsFredag16.00 Messep. Davide
24. marts PalmesøndagSøndag14.00 Messep. Jude
28. marts SkærtorsdagTorsdag17.00 Messep. Davide
29. marts LangfredagFredag15.00 Korsets hyldningp. Davide
30. marts VigilieLørdag21.00 Vigiliep. Davide
31. marts PåskedagSøndag12.00 Messep. Davide

Comments Off on Messetiderne for marts 2024

Feb 15 2024

Pastor Judes prædiken til d. 6. alm. uge 2024

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til denne uge findes under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 6. alm. uge 2024

Feb 10 2024

DUK’s General Forsamling 2024

Udgivet af

Sidste søndag holdt DUK deres GF. Du kan læse referatet af mødet under linket: DUK

En stor tak til de ‘voksne’, som hjælper vore unge katolikker, og, uden at glemme det, også til de ‘unge’ katolikker, som bruger deres tid til dette vigtige arbejde.

Well Done!!

Comments Off on DUK’s General Forsamling 2024

Feb 10 2024

Generalforsamling

Udgivet af

Referat for Generalforsamling 2023
Tilstedeværende:

Ophie, Robin, Solomon, Thanuya, Helen, Anton, Rasmus, Andreas, Denezia, natasja, Mary, Tharseka, Sophie, Rockson, Emil, Oliver, Bryan Jacob, Elisabeth, Linna, Tommy, John, Peter, Kasper, loramedine, melanie, djension

  • Valg af dirigent og referent

Dirigent: Anton

Referent: Thanuya

  • Beretning af årets aktiviteter

Et vinterferiearrangement, hvor der blev afholdt et sportsarrangement i Arena Nord.

Ingen aktiviteter i sommerferien, da der ikke var så mange i menigheden.

Der har været færre aktiviteter det sidste år.

  • Regnskab

Anton præsenterer regnskabet for 2023

Indtægter i alt for 2023 – 21.824 kr.

Regnskabet 2023 blev godkendt

  • Valg af bestyrelse

Formand: Helen

Næstformand & sekretær: Thanuya

Kasser: Anton

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Jessica, Solomon, Ophie, Denezia, Tharseka, Mary,
Andreas, Jacob

  • Aktiviteter for det kommende år

Idéer til arrangementer for 2024: paintball, gokart, Action House, biograf, bowling, svømmehal, hyggeaften i kirken, spilleaften i Arena Nord, grillaften, kulturaften, klatring, fastelavnsfest, pinsefest.

Arrangementer på tværs af lokalforeninger; Aalborg og Hjørring. Evt. en tur til Fårup sommerland eller Djurs sommerland. Arrangementer med Randers

Fastelavnsfest

Udklædningen er valgfri, men det opfordres at børnene klæder sig ud.

Det afholdes den 11. februar efter messen

  • Valg af delegerede til DUK´s til årsmødet 2024

Helen og Thanuya indtil videre

Vi tager det op igen til efteråret

  • Eventuelt

Flere trosrelateret arrangementer

Flere besøgspræster.

Flere bestyrelsesmøder, som skal afholdes månedligt

Aktiviteter kun for firmander inden firmelse, og evt. med besøgspræst

Kontingent for 2024 skal indbetales til formand. 100 kr.

Send aktivitetsoversigt for det kommende år til Kim

Comments Off on Generalforsamling

Feb 05 2024

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Du kan læse sognepræstens prædiken til d. 5. alm. søndag 2024 (Herrens Fremstilling) på linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Feb 05 2024

Pastor Judes prædiken til d. 5. alm. søndag 2024 (Herrens Fremstilling)

Udgivet af

Ev: Luk 2, 22-32

Flere måneder er det blevet mørkere og mørkere, koldere og koldere, og det er jo ikke noget at glæde sig over. – Men i dag er det kyndelmisse. Det betyder lysets fest, for i dag er halvdelen af vinteren gået. I dag er lyset kommet nærmere og derfor kan vi næsten i vores fantasi dufte vores sommerferie Måske besøge vi vores familie i Vietnam, Sri Lanka Afrika, Polen eller Tyskland

Vi ved at noget bedre er på vej, at lyset vil vække os og hjælpe os ud af alt vores vintertøj. Vi ved at sommeren kommer fordi det har den gjort år efter år hele vores levetid. På sin vej sender den os en lille hilsen af og til. En fugl der pipper, et grønt blad på træet, en vintergæk og en tulipan. Alle disse tegn er for at vi ikke skal miste modet. Det er sommeren som siger: ’Bare rolig, jeg er på vej’.

Det passer godt med evangeliet i dag, for i templet sidder Simeon og venter. Han venter også på lyset. Som vi stoler på at sommeren kommer, således stoler også Simeon på at lyset kommer. Det har Gud selv sagt. Gud har sagt at han vil se Herrens salvede før han dør. Han vil se Jesus, og derfor venter han tålmodigt på at det vil ske ganske som vi her i dag venter på sommerens varme.

Simeon var helt sikkert meget opmærksom den dag i templet. Tænk på den følelse han må have haft hver gang et barn kom til templet. Simeon må have strakt halsen og kigget på børnene ét efter ét og tænkt: Er dette barn Herrens salvede?’ Han må have kigget efter Jesus som enhver forelsket kigger efter sin kæreste, nemlig fuld af forventning og glæde. Mon ikke der gik en særlig varme gennem Simeon holdt Jesus i sine arme, for nu holdt han lyset i sine arme, nu vidste han at Guds ord var sandt. Hvad Gud havde lovet ham, det fik han.

Vi kan lære noget af Simeon, for giver vi Jesus den samme opmærksomhed, og åbner vi øjnene på samme måde som Simeon så vil vi også modtage Jesus i vores liv. Venter vi på Jesus med den samme længsel som v hvert år venter på sommeren med, så er det næsten en garanti at Jesus vil vise sig for os. Vi venter på sommeren fordi vi ved den kommer, vi venter fordi vi længes, vi venter fordi sommeren giver os håb og varme. Vi venter ikke på sommeren fordi vi ikke tror på den findes. Den slags venten belønnes ikke og netop sådan ventede mændene på Jesus da graven var tom. De troede ikke på at Jesus var væk, og derfor ventede de med mistro. Resultatet var at de ikke fandt ham.

Kyndelmissen slår i dag en knude på vinteren, idet 1. halvdel er gået og vi ser frem mod lyse tider. Vi inviteres i dag at vente og længes efter at have Jesus i vores liv, på samme måde som vi venter på sommeren. Lad os ikke fyldes med mistro og skepsis, for så vil lyset vende sig til mørke og vores øjne vil blive blinde. Lad os derimod gå med åbne øjne fyldt med tillid, for så vil også vi se Jesus når han fremstilles i vores liv. Lad os derfor alle virkelig kigge på vort eget liv i disse dage hvor lyset vender tilbage. Maria som kommer til templet er billedet på kirken og Jesus som fremstilles for Herren er billedet på det lille lys som er i vort hjerte. Kære venner – Maria har taget os alle under sine vinger, vi er alle kirken. Gå derfor ud i dag, vær kirken og tænd Jesu lys i ethvert hjerte I kommer forbi. Et lille lys som vil være et tegn på sommerens komme, et lille lys som minder om at Jesus er på vej.

Dagens evangelium minder os også om, at Gud er trofast mod sit løfte. Dette er især til dem, der elsker og er trofaste mod ham. Malakias’ profeti blev opfyldt i dagens evangelium. Det skyldes, at Simeon og Anna mødte Herren i templet på en måde, som de mindst ventede sig på: »Den Herren, du søger, vil pludselig træde ind i templet.«

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 5. alm. søndag 2024 (Herrens Fremstilling)