Apr 24 2010

Referat af DUK’s møde sidste søndag

Helligåndskirken Frederikshavn

Referat af HUKs generalforsamling d. 18 april 2010

Søndag den 19. april 2010 blev der efter messen afholdt generalforsamling for HUK. Anton blev dirigent og lagde ud med at berette om de mange medlemmer, HUK har fået samlet. Vi har 60-65 medlemmer på nuværende tidspunkt, som HUK også har fået stor ros for. Hernæst blev repræsentanter for HUK valgt, og det nye udvalg ser ud som følgende:

Formand – Lisa

Næstformand – Kevin

Sekretær – Dineezia

Kassere – Tanja

Bestyrelsesmedlemmer – Ophie, Anton, Jenine, Robin, Arunthas, Rossan, Joy, Rajini   Ninette og Belinda.

Herefter blev regnskabet fremlagt samt godkendt, der kom forskellige forslag til hvorvidt regnskabet muligvis kan forbedres.

I året der er gået, har der været nogle arrangementer foretaget af HUK, som blev drøftet. Kommentarerne hertil lød til et meget stort tilfredshedsniveau, men med enkelte justeringer, såsom bedre koordinering af arbejdsopgaver, for evt. at lette byrderne for nogle.

Ligesådan blev HUKs planer for 2010 drøftet til mødet, og her blev forslagene på dagsordenen taget op; Ungdomsmesse med aktiviteter, Grill fest, Pinsefest samt børnekor

Dinezia, Kevin og Lisa vil planlægge og stå for pinsefesten.

Rajini og Janeen vil påtage sig ansvaret for børnekoret.

Herudover blev der nævnt at vi også kunne udnytte vores egen by, Frederikshavn, til små udflugter og aktiviteter; Stranden, skoven osv.

 Til næste bestyrelsesmøde vil de kommende aktiviteter blive diskuteret.

Næste bestyrelsesmøde : 09 Maj lige efter søndagsmessen.:) 

Anton Alvison  (HUK’s Hovedrepræsentant)

A meeting of the Young Danish Catholics organisation was held after Mass last Sunday. After Anton had been chosen to chair the meeting, he stated by giving a résumé of the organization’s activities, the most important being a membership of between 60 – 65 young catholics. A new board was elected from among the young people to help with the running of the organisation. Afterwards the organisation’s accounts were presented and accepted.

Concerning future activities several members volunteered to plan the coming Whitsun party and two adults will take the responsibility of working with the children’s choir. It was mentioned that our own town of Frederikshavn could be used for small excursions etc. All future activities will be discussed at the next meeting to be held the 9th. May after Mass.

Ingen kommentarer endnu

Skriv din kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.