Apr 28 2010

MR omvalg!

Helligåndskirken Frederikshavn

Lillian Kristensen orienterede  søndag efter messen den 25.04 om, at bispedømmets centrale valgstyrelse  d. 20. april har besluttet, at menighedsrådsvalget i Nordjylland skal gå om. De har endvidere sat datoen til at være søndag d. 30. maj. (29. maj i Thisted)

Valgtidspunkter bliver således: 

Thisted d. 29. maj kl. 16.30-17.00

Aalborg d. 30. maj kl. 9-10 og kl.11-13

Frederikshavn d. 30. maj kl. 11-13.30

Hjørring d.30. maj kl. 14.00-15.00 og kl. 16.00-16.30
Ved valget har de samme ret til at stemme, som havde det ved valget d. 21. marts. Det betyder, at de, der er fyldt 16 år efter d. 21. marts ikke kan stemme, og det samme gør sig gældende, hvis man er flyttet til sognet efter den dato. Er du forhindret i at møde frem på valgdagen, kan du afgive brevstemme fra 25. april 2010 ved henvendelse til formanden for valgstyrelsen (adresse nedenfor). Afgivne brevstemmer skal være formanden i hænde senest lørdag d. 29. maj 2010 kl. 16.Kandidatlisten er uændret, og vil være fremlagt på de 4 valgsteder fra bekendtgørelsen af valget d. 25. april 2010 (Thisted d. 24. april 2010)Du kan stemme på de opstillede kandidater, uanset hvor de bor i sognet, og du kan afgive op til 5 stemmer.

Formand for valgstyrelsen: Ole Schnell, Kastetvej 1, 9000 Aalborg. Tlf.:  98 31 73 44  98 31 73 44 . e-mail: Ole.Schnell@mail.dk

Øvrige medlemmer af valgstyrelsen:

Lillian Kristensen 97 99 30 85; Mary Lassen  98 31 55 88  98 31 55 88 ; Filip Westarp  98 16 57 55  98 16 57 55 

Du kan læse alle regler om menighedsrådsvalget på menighedens hjemmeside www.katolsk-nord.dk. Her kan du også se, hvilke klage- og ankemuligheder, der er.

Mark

In Denmark we elect members to the Parish Council once every 4 years. This election takes place in the diocese and took place just over a month ago. Unfortunately there was a mistake on the ballot sheet in our parish, which means we have to hold a new election at the end of next month. The lady in the picture is Lillian. She is a member of the parish election committee and was the one who told us about the re-election after Mass last Sunday. So it’s a case of nail biting for the newly elected to see if they will be re-elected next time. Watch this space!
Ingen kommentarer endnu

Skriv din kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.