Jun 26 2018

Pastor Judes prædiken til Johannes Døberens Fødsel

Helligåndskirken Frederikshavn

Prædiken til Johannes døberens Fødsel 2018

Ev.: Luk 1, v. 57-66 og 80

Kære menighed. Glædelig Johannes Fødselsdag!!! Den 24. december fejrer vi fødslen af Jesus med and og flæskesteg, juletræ og fine gaver. I dag den 24. juni – altså et halvt år før har vi igen anledning til at holde fest. Men det er som om at planlægningen og forberedelsen af denne dag ikke er helt så intensiv som alt det der sker i december. I hvert fald har jeg ikke set nogle butikker der har pyntet op hverken med kamelhår, uld eller de insekter Johannes Døberen var kendt for at spise.

Men pynt eller ej, så giver det alligevel rigtig god mening at fejre fødslen af Johannes lige så intenst som vi hvert år fejrer Jesus. Der er hundredvis af gode grunde til at fejre Jesus. Når vi i dag fejrer Johannes er der lige så mange gode grunde til det! Johannes blev født med det formål i livet at gå i forvejen, og forberede vejen for Herren.

Johannes opfylder sin skæbne ved at være vidne om Gud – ved at døbe og vise folket vejen. Med sine gerninger viser han mennesker som os vejen, og han gør det stadig den dag i dag gennem de ord vi kan læse om ham. Der er to ting ved Johannes fødsel som vi lægger mærke til i dagens Evangelium. Først og fremmest navnet – de vil ikke opkalde ham efter hans far. De vælger navnet Johannes sådan som englen Gabriel har instrueret dem i at gøre. Og dernæst kommunikerer faren Zakarias med tegn og en tavle, for han kan pludselig ikke tale.

Gud har gjort ham stum. Zakarias kunne ikke tro at han skulle velsignes med et barn. Han var en gammel mand og konen Elisabeth var heller ikke ung. Alligevel kommer englen til ham og siger: ’Du skal have et barn. Du skal kalde ham Johannes. Sådan siger Herren’. Zakarias vil ikke tro disse utrolige nyheder og bliver i samme øjeblik både døv og stum. Da barnet gives navnet Johannes efter Guds befaling, bliver Zakarias igen i stand til at tale og de første ord der kommer fra hans mund er lovprisning og taksigelse.

Navnet Jesus betyder ’Den salvede’. Navnet Johannes betyder ’Gud er barmhjertig’. Det er ikke uden grund at navnene fordelte sig sådan. At Gud er barmhjertig er netop det spor Johannes gennem hele sit liv lægger ud i verden. Han viser mennesker at Gud er en Gud af kærlighed. Gud er en magt som ikke hersker med sværd og våben men en ydmyghed og rækken hænder frem mod mennesker der lider.

På grund af Johannes bliver det kendt for mennesker at Gud er gode gerninger, evigt liv, et væld af gaver til mennesker som i andres øjne ikke fortjener noget. Gud holder ikke regnskab og dømmer ikke sådan som magthavere ellers kaster dom over folket.

Zakarias ved at der er noget særligt ved barnet. Flere forhold omkring barnet er allerede som et mirakel – både at Elisabeth overhovedet blev gravid, at englen Gabriel talte til ham og at han blev både døv og stum. Det hele er et tegn på at dette barn vil udrette noget i verden – at barnet er et barn af Gud. Fyldt af Helligånden åbner Zakarias munden og lovpriser Gud – en lovprisning som både indeholder glæden over at Gud opfylder de løfter Han har givet og vigtigheden af Johannes som den der går i forvejen for Kristus.

Og sådan ved vi nu at det skete. Johannes gik ud og kaldte alle syndere til omvendelse. Han gjorde mennesket klar til Jesu komme. Johannes vendte mørket til lys og på den måde stod solen pludselig op over de mørke tanker mennesket havde om Gud som en dømmende Herre. Johannes var et vidne om lyset og brugte hele livet på at lede mennesker til Jesus.

Johannes – Altså ’Gud er barmhjertig’ kan give os inspiration i vores liv i dag. Gud er barmhjertig! Det er en vigtig påmindelse for os, for Gud redder os fra synden, Han redder os fra døden og giver os i stedet det evige liv. Må vi tage den vished med os ud i verden i dag, og fejre Johannes fødsel. Lad os opmuntres og inspireres af den stærke vilje Johannes havde i sit kald, der vendte mørket til lys og nedgang til opgang.

Glædelig Johannes fødselsdag!

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Johannes Døberens Fødsel

Lukket for kommentarer