Jul 03 2018

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Helligåndskirken Frederikshavn

Prædiken til Peter og Paul Festen 2018

Ev: Matt 16,13-19.

Peters rigtige navn var Simon. Simon betyder: ’Den der adlyder’ Pauls rigtige navn var Saul. Saul betyder: ’Den der ødelægger’

Vi kender dem som Peter og Paul, med navnene der har betydningen: Peter som klippen, og Paul som den lille eller den korte.

Allerede når vi kigger på deres navne er de to apostle vi fejrer i dag modsætninger. I deres handlinger finder vi også mange modsætninger, der gør at det kan være svært at forstå, hvorfor vi fejrer dem den samme dag. Det kan se ud som om vi fejrer ild og vand eller tynd og tyk på en og samme tid,

Peter og Paul er fælles om at være forskellige, på samme måde som alle vi også er forskellige. Nogle af os er dygtige i områder hvor andre stadig har noget at lære. Nogle spiller i angrebet mens andre spiller forsvar. Nogle af os er ældre mens andre er unge. Og med nogle af os kommer erfaringen mens andre endnu har meget at lære. Vi er tykke, vi er tynde. Vi er lyse og mørke, for sådan har Gud skabt os.

Gud har skabt os i sit billede men med så mange nuancer, at det kan være fristende at pege på vores forskelligheder frem for vores ligheder. Peter og Paul er en påmindelse til os om at vi ikke bliver gode eller bedre ved at være ens, men at vi i vores forskellighed altid må have øje for de ting vi har tilfælles.

Peter og Paul har noget vigtigt tilfælles. Pyt med de ikke ligner hinanden og pyt med at de opfører sig forskelligt, for kernen i Guds mening med os mennesker – den er de fælles om. De viser os at vejen til frelse går gennem tro og omvendelse.

Peter nægtede Jesus 3 gange før korsfæstelsen, og man siger at Paul tog del i steningen af den allerførste martyr. De var ikke uplettede gode mænd, som i alle livets aspekter valgte den gode del. På samme måde vælger heller ikke vi altid den gode del.

Peter og Paul er en stor inspiration for os alle. Vi kan i vores daglige liv føle at vi er utilstrækkelige. Vi kan ligesom de to apostle træffe dårlige valg, fordi hurtige beslutninger og valgfrihed mellem mange muligheder er en del af vores liv. Alligevel har vi værdi hos Gud. For holder vi fast i at vejen til frelse går gennem tro og omvendelse, så er det også den viden og erfaring vi kan give videre til andre mennesker. På den måde giver vi troen videre – en gave med stor værdi.

I den tid vi er i lige nu, bliver mange unge mennesker studenter eller står ved en skillevej mellem Folkeskole og den videre uddannelse. Det er en vigtig tid i deres liv – en tid til at træffe store beslutninger. Sommeren er også garanti for mange bryllupper, eller en spirende forelskelse. Det er også beslutninger og begivenheder, der midt i glæden kan give mennesket følelsen af ikke at slå til eller ikke være god nok. Helt sikkert er der 11 danske mænd i Rusland lige nu som er bekymrede for i aften – bekymrede for at skuffe eller ikke slå til. Det er en følelse som for nogle mennesker ødelægger hele livet, og uden troen på Gud – troen på at der er én der bærer byrderne sammen med os, kan livet blive tungt.

Lad os opmuntre andre og minde os selv om Peter og Paul. Apostle – mænd som var tæt på Jesus, og som alligevel fejlede i livets valg, men som holdt fast i troen på Gud. De omvendte sig for at følge Guds vilje og gav budskabet om frelse videre til alle de mødte på deres vej. Denne dag inspirerer os til at gøre det samme. Lad os ikke gemme os, og tænke at vi ikke er gode nok til at vidne om Gud. Enhver der tror og enhver der har omvendt sig har pligt til at vidne om den sande tro på Gud.

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Lukket for kommentarer