Feb 04 2019

Pastor Judes Prædiken til Herrens Fremstilling 2019

Helligåndskirken Frederikshavn

Kyndelmisse, Herrens fremstilling i templet 2019.

Ev: Luk 2, 22-40

I dag fejrer vi kyndelmisse. Det betyder at vi fejrer at halvdelen af vinteren er gået. Vi markerer at vi er på vej mod lysere tider. Snart vil vi alle gå rundt på gaden og spise is, tale om håbet på en gentagelse af den gode sommer 2018. Vi vil indånde forårsluft og blive forkølede. Det er alt det kyndelmisse peger hen mod.

Gud har skabt verden sådan, at selvom verden og mennesker forandres, så er det altid det samme. Gud slutter en cirkel om menneskelivet. Det er sikkert og vist at vinter bliver til forår. Det er det håb vi lever på. Den er den glæde vi ser frem mod i de mørke dage, og i dag kan vi fejre at halvdelen af mørket har overgivet sig til lys.

Også Simeons mørke har overgivet sig til lys. Simeon møder i dag Jesusbarnet og Gud slutter en cirkel omkring hans liv, der leder ham mod lysere dage. Hele livet har Simeon tålmodigt tjent i templet. Han har bedt, arbejdet og ventet. I dag bliver hans bønner hørt. Han får ro i sit urolige hjerte og lovpriser Gud for den barmhjertighed der er blevet vist ham.

Lad os i dag blive inspirerede af Simeon. Vi er vant til i vores dage at alting går stærkt. Intet er rigtig værd at vente på. Alt skal ske lige NU, for ellers bliver det aldrig. Simeon inspirerer os til en andet langsomt liv. Et liv hvor det ikke er os selv der sætter dagsorden men hvor det er Gud der rammer vores liv ind, og ikke lader os forlade denne verden før Han har ladt os se hvad der var tiltænkt os.

Med den slags tillid lever Simeon sit liv og med den slags tillid bør vi leve vores liv i vished om at Gud også skaber et lys for os, når vi er gået halvvejs ind i mørket.

Jomfru Maria og Joseph bringer Jesus til templet i dag. Sådan er reglerne at man skal gøre med nyfødte. Også den del af evangeliet må lade os alle bremse op i dag og virkelig reflektere over det. Jomfru Maria og Joseph følger reglerne også selvom de står med Guds Søn i deres hænder.

Ofte står vi med noget meget mindre ædelt i vores hænder, og fristes til at råbe på en særlig ret, en speciel undtagelse eller vi forsøger at undvige retningslinjerne. Lad os alle de dage tænke på at parret bragte Guds Søn til templet for at følge reglerne for nyfødte børn. En sådan handling tvinger os til at være ydmyge

Lad os ved denne kyndelmisse lovprise og takke Gud for den halvdel vi er blevet givet, og bede for at den næste halvdel vil bringe lys i livet til både os og de der skjuler sig i mørket. Blomster vil skyde op ad jorden den kommende tid. Planternes vilje og kraft vil skubbe både jord og sten til side. Sådan må også vi bruge vores styrke og med Guds hjælp følge hans veje præcis som Simeon der med tålmodighed gennem hele livet ventede til den yderste dag hvor han så Herrens ansigt.

Lad os være oprigtige som Josef og Jomfru Maria og ikke vige fra reglerne, og ikke tro at lovene kun gælder synderne, de mindre smarte – de der ikke er os. Gud udvalgte sit folk, Han udvalgte os, og samfund i hele verden inviterer os til at gå mange veje. Må vi vælge den rette – den retfærdige vej, der ikke dømmer nogen ude og andre inde.

Comments Off on Pastor Judes Prædiken til Herrens Fremstilling 2019

Lukket for kommentarer