Mar 03 2019

Pastor Jude prædiken til d. 8. alm. søndag 2019

Helligåndskirken Frederikshavn

Prædiken til Fastelavn 2019 (Undervisning).

Ev: Luk 6, 39-45

Der er et ordsprog der siger: ’Du er hvad du spiser!’. Hvis det er rigtigt så er det nok endnu mere sandt at ’Du er hvad du siger’. Det du siger, afslører dit sande jeg og dit hjerte. Mange mennesker tænker måske ikke på dette, fordi vi hele tiden får at vide at ’handling siger mere end ord’.

Vi er opdraget til at tro på at vores handlinger viser vores sande jeg og vores hjerte, i langt højere grad end vores ord gør det, men dem som har prøvet at blive såret af andre ved også, at ord kan gøre virkelig ondt. Når vi bliver drillet, eller når nogen skændes med os, så kan deres ord skære helt ind i hjertet og forstyrre vores nattesøvn.

Hvad hjertet er fyldt med løber munden over af. Sådan må vi tænke på vores ord. Alle ord der kommer fra vores mund er ord som er dannet i vores hjerte, så skal vi kigge på vores karakter og vores måde at være menneske på, må vi lytte til vores egne ord. At følge Jesus, at være kristen – handler om at have tillid til Gud. Det handler om at give kærlighed til andre. Det handler om at være ærlige overfor os selv.

At være ærlig overfor sig selv begynder med at kigge på vores egne synder og ikke pege på andres synd. Vi kan ikke hjælpe andre hvis vi er blinde overfor vores egne fejl.

Det er ligesom når vi er ude og flyve. Igen og igen lærer vi at i nødsituation skal vi selv tage masken på, før vi hjælper andre. Tager vi ikke selv masken på først mister vi bevidstheden før vi endnu når at hjælpe en anden. Det er den samme lærdom Jesus giver os i dag. Fjern din egen synd, kig på dig selv, før du peger på andres synd, fejl og mangler. Kig på dine egne ord.

Også Jesus taler om frugten. For at et træ skal bære god frugt må det passes og plejes. Træet skal vandes og holde insekter væk. På samme måde er det med mennesker. Nogle gange tørrer livstræet ud, eller kommer i stormvejr. Nogle gange taber det blomsterne eller angribes af dyr. På samme måde kan vi komme i stormvejr i vores liv, men Gud opretholder os, vander os, sørger for os og giver ly for regnen. Gud opmuntrer mennesket til at rejse sig gennem sit nærvær og gennem ordene Han taler til os i dag, i bøn og i eukaristien.

Guds ord er kærlighed. Guds ord afslører hvad Gud ønsker for mennesker. I dag må vi inspireres til at reflektere over om vores hjerte og ord har den samme renhed. Denne fastelavns søndag må vi kaste vores udklædning væk og kigge helt dybt inde i vores hjerte. Vi må lytte til os selv når vi taler med andre og vi må lytte til vores egen bøn. Hvilke ord forlader vores mund?

Er det ord primært med interesse for os selv? Er det ord der handler om vores egen storhed, om andres fald, og altid drejer samtalen tilbage til os selv? Er det ord som i bønnen fortæller Gud alle vores ønsker i vores eget liv?

I så fald er i dag en mulighed for os til at finde ind til den ydmyghed og nåde, der forbinder os med Kristus. Hvis hjertet ikke er fyldt med godhed, så lad munden tie og læberne være stille, indtil hjertet lader munden løbe over med det bud om kærlighed, Gud har givet mennesket. Da vil det gode træ bære den gode frugt.

Comments Off on Pastor Jude prædiken til d. 8. alm. søndag 2019

Lukket for kommentarer