May 06 2019

Pastor Judes prædiken til d. 3. søndag i Påsketiden 2019

Helligåndskirken Frederikshavn

Ev. Joh. 21, 1 – 19

Hver synd er en svigt eller et tab. Men der er en masse, vi kan lære, hver gang vi synder. Skt. Peter lovede Jesus sin kærlighed to gange under det sidste måltid, men på trods af det svigtede han ham 3 gange.

Nogle gange fører stolthed os ud i synd… Vi tror på os selv, på, at vi kan styre alt. Stolthed kan også gøre os blinde i forhold til vore tidligere erfaringer, og vi falder i det samme hul igen og igen.

I dagens Evangelium spørger Jesus 3 gange Peter, om han virkelig elsker Jesus. Den tredobbelte bekendelse af kærligheden, som Peter erklærer efter Jesu opstandelse, overvinder og er stærkere end hans tredobbelte nægtelse før Jesu korsfæstelse.

Biblen siger, at da Peter fornægtede Jesus, gik han ud og græd. For lige der skulle Peter have forstået én ting klart: at han vil synde igen, hvis han kun tror på sin egen evne. Nu har han en dyb tillid til Jesus og overlader sin tro til ham.

Der er en særlig grund til, at Jesus vælger Peter som Kirkens Leder. Jesus troede nemlig på, at Peter ville gøre underværker på trods af hans tidligere fornægtelse.

Ingen er perfekt. Gud vælger ofte de svage og det kræver hårdt arbejde. De mennesker, som erkender deres svaghed, deres synder, deres begrænsning er meget ydmyge. Deres ydmyghed tillader dem at være mere afhængige af Guds nåde end af deres egen dygtighed. De hovmodige, de stolte tillader ikke Gud at virke i deres liv, og de tillader heller ikke Gud at virke i andres liv.

Der er et ordsprog, der siger: ”Hver Helgen har en FORTID, og hver synder har en FREMTID”. Mange af de store helgener i Den Katolske Kirke var engang en ”STOR SYNDER”, f.eks. David, Skt. Paulus, Skt. Peter, Skt. Augustin. Men de havde en vilje til ændre deres liv ved hjælp af bøn og faste.

Dagens Evangelium minder hver eneste af os om, at vore personlige synder ikke er en AFSLUTNING på historien. Hver dag giver Gud os et tomt ark papir for at skrive vores historie på ny.

*********

For Jer børn der i dag skal modtage Jesus første gang, betyder det at I ikke må være bange eller frygte. I kommer i dag tættere på Jesus, og vil opleve nærhed med ham, men I bliver ikke perfekte. Som Jer selv – som den måde I er skabt på, skal I gå gennem livet sammen med Jesus, og vide at Jeres kærlighed til Jesus altid vinder over Jeres synd. Jesus giver os vores synders forladelse, fordi hans kærlighed sejrer over ethvert had, uvenskab og konflikt I vil opleve i denne verden. Gå derfor ud og lær noget af Jeres synd, og bliv på den måde styrket i Jeres kærlighed.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 3. søndag i Påsketiden 2019

Lukket for kommentarer