Oct 09 2019

Pastor Judes prædiken til d. 27. alm. Søndag 2019

Helligåndskirken Frederikshavn

Prædiken til d. 27. ALM. SØNDAG 2019

Ev.: Luk 17,5-10.

For at leve et godt liv, er vi tvunget til at leve med tillid. Lever vi et liv helt uden tillid bliver det et liv fyldt med sorg, uro og ensomhed. Når vi lægger os til at sove om aftenen må vi have tillid til at vækkeuret ringer, at bussen kører efter planen, at Gud hører vores bøn. Vi er privilegerede at vi har god grund til at leve med tillid her i Danmark.

Alligevel kan noget udefra og indefra hurtigt true den tillid vi har til verden. Terror i udlandet ryster også os her i Danmark. Ufred i familien og kriser minder os om at livet er skrøbeligt. Livet er usikkert, og pludselig ser vores tillid til verden helt tåbelig ud.

Og dér midt i kaos må vi alligevel finde vores tillid. For tilliden er, at der i vores tro er grund til at håbe. Tillid er det, der får os til at evne at være ved den døende, som ikke har noget håb for dagen i morgen, for tilliden til Gud siger os, at den døende snart skal være i Hans hænder. Tilliden til at vi har grund til at håbe, er det der får os gennem livets svære tider.

Hvilken tåbe der ville plante et træ i havet, sådan som Jesus foreslår i Evangeliet? For hvem skulle træet gavne ved at stå der, men Jesus tænker ikke på træet. Han tænker på mennesket, der spørger. Måske bliver han irriteret. Troen har de og vi allerede, men sætter vi os ned, og mister tilliden til vores tro, så kan vi ikke udrette noget med den.

Apostlene spørger netop om en større tro, fordi de vil udrette noget. Måske har de svært ved at tilgive og beder om mere tro. Måske kan de ikke uddrive dæmoner og spørger derfor Jesus om en tro, der er mere fast og dyb.

Vores tro bygger på, at Gud har givet os grund til at håbe. Det er den tillid til håbet vi bærer det kristne budskab frem på. Hvis anger ikke førte til tilgivelse, hvis kærlighed ikke førte ud ad ensomhed, så ville vores tillid smuldre og håbet slukkes. Det er INDHOLDET vores det handler om, ikke mængden af tro, for sådan kan vores tro ikke gøres op.

Kim Larsen skrev det i en sang:

Som et strejf af en dråbe
Fik vi lov til at håbe
På de ting, som skal komme
Før end livet er omme

Når Jesus fortæller lignelsen om tjenerne der trofast udfører deres opgave med ydmyghed, er det et billede på tilliden til det håb vores tro giver os. Det er et billede på at troen er i hverdagens opgaver, at vi udfører arbejdet med lydighed.

Vi må alle se vores arbejde og vores pligter i livet som en opgave Gud har givet til os, fordi Han peger på os som bærere af tillid og håb. Den lydighed Jesus fremstiller i lignelsen må vi have i alle livets forhold. Den underordnede har tillid til at chefen udbetaler løn, og chefen har tillid til at den underordnede udfører arbejdet. Sådan kan man i enkelthed også sige at forholdet mellem Gud og mennesker er. Gud lønner os i Himlen for de ting der skal komme før end livet er omme. Lad os med den tanke arbejde som tjenere med de gaver vi er blevet givet.

Lad os derfor bruge de gaver og evner som Gud har givet os med lydighed fordi det er vores forpligtelse som kristne. Sådan fylder vi vores liv med den tro, som ikke regnes i mængder, men enten er eller ikke er. For sådan er troen ligesom træet – den kan ikke være lidt et træ eller næsten et træ eller overveje at være et træ. Træet er enten et træ eller ikke et træ. Passer og plejer vi træet og troen, så vil det gro, for det kan slet ikke lade være. Ignorerer vi det og vender ryggen til, så vil træet og troen visne, for livet har brug for vores lydighed.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 27. alm. Søndag 2019

Lukket for kommentarer