Oct 26 2019

Referat af mødet søndag d. 20. Oktober 2019

Helligåndskirken Frederikshavn

Referat af LU mødet Søndag d. 20. Oktober 2019

Tilstede: Mark, Derek, Mary, Anton, William, Pastor Jude

Fraværende: Ophelia

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden samt evt. tilføjelser. Dagsorden godkendt. Tilføjet 2 punkter (se pkt. 5 og 6)

Pkt. 2. Nyt fra:

a) Sognepræsten: General orientering, bl. a. om de syge i menigheden, og at biskoppen sender et brev til alle som er fyldt 18år og ikke betale kirkeskat.

b) MR/PR møder: W orienterede om de kommende PR og MR møder.

c) Andre udv. Ophelia har skrevet: ’Undervisning er i gang og alt går efter planen. Der er 4 børn til 1. komm. og ingen til firmelse. i 2020

d) Anton orienterede om DUK – se pkt. 6

Pkt. 3. Status: Herunder: kommentarer, siden sidst, forslag mm. (alle) Mark fortalte om et forespørgsel fra én i menigheden, der ønskede søndagsmesserne kl. 10.00. PJ svarede, at menigheden i Hjørring havde et fremmøde af mel. 200 – 300 til messen. Flere var erhvervsdrivende og skulle passe deres forretninger mm., derfor var det nødvendigt at holde messen kl. 10.00

Pkt. 4. Advent og jul – foreløbig planlægning. (W) Advent og jul nærmer sig og kræver den sædvanlige planlægning. Flg. blev besluttet:

a) Adventskrans – W

b) Æbleskriver 1. søn. I Advent – A

c) Juletræ – D

d) Opsætning/pyntning d. 14.12. – A/DUK

e) Krybben 14.12. – A

f) Julefest – DUK

g) Receptionen juleaften – A

Pkt. 5 Malearbejde mm. Mary ønsker at at male Josef statuen, da den er meget snavset. LU syntes om idéen. Hun begynder efter nytår. Hun også ønskede en beslutning fra LU vedr. billederne fra menighedssalen – hvilke af dem skulle genophænges eftersom malearbejdet er nu færdigt. LU besigtigede dem og valgte hvilke skulle genophænges. Resten tilbydes menigheden mod et passende pengebeløb. W annoncerer denne beslutning ved den næstkommende messe.

Pkt. 6: Udvendig maling af kirken. Anton gjorde LU opmærksom på, at kirken trænger til at blive malet udvendigt. Dette opfatter vandblæsning af murene til at fjerne den gamle maling samt maling af kirken bagefter. Det er et projekt, som LU var enig om. Økonomien til dette projekt skal planlægges; bl.a. i form af en indsamling. Ved hjælp fra frivillige er det planlagt til at blive gennemført i 2020. A også ønskede bedre belysning i undervisningslokalet. LU var enig og bad ham om at gå videre med det.

Evt. Mark mente, at olielamperne ved altret osede for meget. Han kontakter Robin, som er ansvarlig for dem, for at finde en løsning.

Næste møde fastsættes i samråd med sognepræsten.

Sognepræsten: Pastor Jude

Referant: William

Comments Off on Referat af mødet søndag d. 20. Oktober 2019

Lukket for kommentarer