Nov 21 2019

Pastor Judes prædiken til d. 33. alm. søndag 2019

Helligåndskirken Frederikshavn

Pastor Judes prædiken: ’De fattiges Dag’ til d. 33. alm. søndag 2019

’Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham’

Sådan lyser Pavens budskab til dagen i dag. Pave Frans intention med

denne dag er at sætte fokus på alle de mennesker i verden der lider. Han

ønsker så inderligt af os alle at vi handler – at vi GØR noget for at

afhjælpe fattigdom – i sær for at der ikke skabes en kløft mellem det vi

tror på og det vi gør.

For de fattige er et stort emne i vores tro på Gud. Der findes mange

forskellige slags fattigdom, men fælles for alt hvad der er fattigt er at det

optager Gud og har en helt særlig plads i Biblens tekster.

Vi kan læse om de som er fattige på mad og nødvendigheder. Men vi kan

også læse om de der er fattige på ord, og dem der er fattige i Ånden.

Fattigdom er også det vi rammes af når sladder, rygter, misundelse og

hovmod kommer ud af munden på os. Pludselig ændres de måske rige

tanker til kun meget fattige ord.

I dag er en anledning til at fokusere på alle de slags fattigdom der kan

ramme et menneskes liv. Vi kan ikke donere et beløb med vores

mobiltelefon og klappe os selv på ryggen for at være gode kristne. Nej, vi

må gå længere end det og gøre mere, hvis vores mening med livet er at

følge Guds veje.

Vi har netop haft muligheden for at lade os inspirere af Den Hellige

Therese af Lisieux. Hun talte til vores hjerter om hvilken enkelthed vi kan

leve vores liv som kristne med. At hjælpe den fattige og indføre budet om

næstekærlighed i vores liv er ikke kompliceret eller dyrt. I stor smerte og

lidelsens sygdom lå Den Hellige Therese på dødslejet, og modtog sin

sidste kommunion. Hun ofrede i stor smerte kommunionen for en anden

hun kendte, som var syg.

Også vi kender til den fattige enkes skærv. Det er fortællingen om enken

der lægger alt hvad hun ejer og ikke kun sit overflod. Disse små men

værdifulde ofre forandrer os som mennesker.

Vi står lige nu foran den tid på året hvor flest mennesker optages af de

fattiges vilkår. Det er snart advent og derpå følger jul. Det er oplagt tid at

give og donere – og skal man provokere lidt, kan man sige at de fattige

sandelig har fortjent det efter de 11 måneder hvor de har levet, men kun

overlevet og blevet ignoreret.

Som kristne, som mennesker der følger Guds veje, MÅ og SKAL det lægge

os på sinde at gøre noget for vores medmennesker uanset om det er

sommer eller vinter. Gud er ikke kun kærlighed og omsorg når det er jul.

Gud lytter til bønner hele året rundt, og derfor må også vi være i stand til

at arbejde som Guds redskab her på jorden hele året.

Jesus er guddommelig! Men han gav afkald for at blive menneske, og som

menneske gav han ALT for at komme tæt på mennesker som os. Han

ofrede sig selv, og blev til frelse for os. På samme måde kan vi lade os

inspirere i dag. Vi står med Guds nådegaver i hånden. Vi står med

kærlighed, omsorg, medmenneskelighed. Det er nådegaver som hverken

kan byttes eller gemmes væk.

Nådegaverne skal vi arbejde med for at holde liv i dem, for ellers visner de

og vores hjerte bliver hårdt. Lad os derfor svare: ’Ja, jeg kommer’, når

Gud i dag inviterer os til at være Hans hænder og fødder. Lad os åbne

vores hjerter og gøre velgerninger i Guds navn. Lad os øve os i at gøre

gerninger uden at modtage en tak, for da vil vi se at Guds nådegaver er en

mulighed for os, virkelig at møde vores næste og gennem vores næste at

møde Gud.

Lad os med den tanke blive den, der svarer når den fattige råber i

håbløshed.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 33. alm. søndag 2019

Lukket for kommentarer