Nov 26 2019

Pastor Judes prædiken til Krist Konge Fest 2019

Helligåndskirken Frederikshavn

Pastor Judes prædiken til festen for Jesu Kristi, Universets konge.

Ev: Lukas 23, 35-43

Pave Frans har tidligere sagt at Jesus som Konge mest af alt kom til udtryk på korset på Golgata. Den uskyldige blev naglet fast til korset – fattig, nøgen, og frarøvet alt, og kunne dermed afsløre Guds fulde kærlighed til mennesker. ’Hvis du er jødernes konge, så frels dig selv!’ – Sådan lød ordene, som på tredjedagen blev afløst af kærlighedens styrke, der vækkede Ham til et nyt liv i genopstandelsen.

Vi nærmer os julen – en højtid, hvor butikkerne med grådighed ser hen til, at vores glødende og hyppige dankortstransaktioner igen vil sætte nye høje rekorder. December er billedet på, hvordan ingen gave kan blive stor nok. Moderne jul rimer ikke på ydmyghed. Nej, i mange familier afløses hjerternes og dankortets fest af dybe lommesmerter, alt imens ordene fra Pave Frans inviterer os til at bremse op.

På korset kom Jesu magt som konge til udtryk. I ydmygende fattigdom kunne Han afsløre Guds kærlighed til mennesker til fulde.

Det er ord, vi bør tage med os ind i december. At være konge handler ikke om pragt og overflod. At være konge handler derimod om at være ægte, oprigtig og leve i simpel sandhed. Sådan lever de børn, der bæres til dåb, og sådan vokser de op indtil den dag, der sker noget med deres uskyld i den hvide klædning, og deres kongelige uskyld forandres til et andet type magtforhold. Lad os reflektere over, hvordan vi i år lader denne uskyld komme til udtryk gennem de gaver, vi bytter med hinanden juleaften.

Det var Pave Pius, der så vigtigheden af Kristi Konge fest helt tilbage i 1925. Festen blev indført i kirkens kalender, som en påmindelse til alle om, at fællesskabet med Gud sejrer over menneskers ødelæggelser. Det er en påmindelse om, at vi ikke kan finde fred inde i os selv, hvis ikke vi først forener os med Gud.

Også i 2019 er de ord, som Pave Pius lagde til grund for festdagen aktuelle. Det samfund og de påvirkninger, vi møder i vores dagligdag, gør markeringen af Universets Konge lige så aktuel nu som dengang. Vi oplever både nedskæring og oprustning, og kræfter der trækker i retning af et samfund med fokus på profit og effektivitet, frem for håb og næstekærlighed.

Vores tro i Danmark angribes og sættes under pres – ikke med voldsomhed – men som en fange i et fængsel, der graver i væggen med en ske lidt efter lidt hver dag, for til sidst at bryde igennem uden nogen opdagede det. Vores kirkelige fællesskab undergraves bid for bid, som en tyv der kommer om natten. I skarp kontrast hertil står kirkens fejring af den fattige som Konge.

En typisk konge sender sine krigere i kamp for at indtage et stykke jord, eller tilkæmpe sig større rigdom. En sådan konge gemmer sig bag de, der for alvor må satse livet i en kamp, – en kamp, hvor kongen selv, alene risikerer at tabe ansigt. Jesus derimod gik selv i døden for os, og det gør titlen som Universets Konge, til en titel vi ikke kan placere i nogen anden hierarkisk sammenhæng.

Vi kan ikke måle Hans magt – den magt som både hersker over alle skabninger og over menneskets sjæl. Magten er almægtig. Det er ved den magt vi skabes, fødes og bæres til dåb.

Kristus danner rammen om vores skabelse, når Han udtaler både det første og det sidste ord i vores liv, og bliver derfor helt håndgribeligt – også i vores sammenhæng – den der ikke frelste sig selv, men i stedet ofrede sit eget legeme for, at frelse os fra al synd.

Dagen for Jesu Kristi Universets Konge er en festdag, vi som troende burde gøre mere ud af. At Pave Pius har skabt denne dag, til refleksion over hvad magt betyder, og hvilke værdier et kongedømme skal stræbe efter, rækker langt ud over den ene time messen varer. Vi inviteres til at lade festdagen sætte dybe spor gennem vores familie, i vores ambitioner og ind i vores bevidsthed. Lad os ved evangeliets ord forstå og efterleve, at kun gennem fattigdom og ydmyghed kan vores kærlighed til Gud og mennesker udfoldes til fulde.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Krist Konge Fest 2019

Lukket for kommentarer