Jun 08 2020

Pastor Judes prædiken til D. Hellige Treenighed 2020

Helligåndskirken Frederikshavn

Prædiken til d. Den Hellige Treenigheds 2020 (også livestreamet)

Ev: Joh 3, 16-18

Når vi læser nyheder på internettet lærer vi hurtigt, at overskriften ikke altid er et udtryk for indholdet af artiklen. Overskriften er historiens overflade, og for at lære noget og danne os en mening, må vi læse artiklen. På samme måde er det når vi møder nye mennesker. Det første indtryk er ikke altid et udtryk for hele den person vi står overfor. For at lære det menneske at kende, må vi bruge tid sammen – stille spørgsmål og interessere os for hinanden.

Den hellige treenigheds fest i dag minder os om, at vi må fordybe os for at komme dybere end bare en overskrift eller et første møde. Treenigheden kan være vanskelig at forstå både for børn og voksne. Første skridt er at vi må være villige til at forstå og erkende at Gud er stor, hellig og almægtig, for at blive klogere på dette mysterium. Og vi må stræbe efter et personligt forhold til Gud.

Alt efter vores alder og kultur kan vi have forskellige billeder i hovedet af Jesus, Gud og Helligånden. Jesus som det lille barn, eller den voksne mand. Gud der svæver på skyen med engle, eller en kæmpe mand med et stort gråt skæg. Helligånden som en hoppende ild, eller en hvid due. Det er alt sammen gode billeder, for så simpelt er det, og dog så meget mere kompliceret. Gud er Gud som en kærlig Far for sine børn. Gud sendte os sin søn for at frelse os. Gud gav os Helligånden for at vi ikke skulle være alene på den jord som Gud har skabt, og de er alle tre kommet til os i skikkelser og billeder som vi kan kende, genkende og alligevel undres meget over. et er abstrakt men alligevel forståeligt. De er 3 men de er én – de er 3 der er kommet til os af Guds kærlighed – i Hans skikkelse, så når vi bærer på problemerne er der 3 der bærer med. Når vi søger frelsen er der 3 der viser os vej. Gud skabte os på en særlig måde – til at have et særligt formål her på jorden, og sådan skabte han både dig og mig. Vi leder ofte efter mening med livet, men for Gud giver det vi bare er mennesker allerede mening, for Han kender os. Han venter ikke på at vi bliver på en bestemt måde, før Han vil have noget at gøre med os, for Han kender os, både for det gode og for det onde. På Hans tålmodighed er der ingen ende, for således sendte Han os Himlens advokat og sin egen Søn – og gav os det løfte, at ingen der tror på Ham skal fortabes, men derimod gives det evige liv.

Treenigheden er måske svær at kende til bunds. Det er en livslang opgave som aldrig slutter, men Treenigheden er let at genkende som overskrift – de tre er som den ene, og den ene er som de tre: De er kærligheden. Den kender alt, men dømmer intet. Den ser vores fejl, men overvinder alt, og netop kærligheden er Den Hellige Treenigheds mulighed til os mennesker. Så lad os fordybe os i den, og lade den gøre os villige til at forandre os, når vi erkender at Treenigheden inviterer os til efterfølgelse.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til D. Hellige Treenighed 2020

Lukket for kommentarer