Sep 15 2020

Pastor Judes prædiken til d. 24. alm. søndag 2020

Helligåndskirken Frederikshavn

Prædiken til d. 24. almindelige søndag 2020

Ev: Matt 18, 21-35

En dag ville en kateket gerne have børnene til at forstå hvad det betyder at tilgive. At tilgive er en gerning som er svær at forklare fra tavlen som kateketen tænkte meget klogt at det var bedre at tale med børnene om hvad det er der sker når vi tilgiver hinanden. Det var vigtigt at børnene efter undervisningen ville forstå hvor vigtigt det er at angre og sige undskyld. Kateketen talte derfor lidt til klassen om hvad synd er, og den forventning Gud har til mennesket om at tilgive. Nu vendte kateketen sig mod klassen og spurgte: ’Har I nogensinde oplevet at nogen gjorde Jer kede af det?’ ’Jaaaaa’ svarede børnene, for det havde de alle prøvet. Kateketen forsøgte sig med endnu et spørgsmål: ’Har også I prøvet at gøre andre kede af det?’ – nu var svaret knap så tydeligt, men jo – de fleste af børnene havde også prøvet den side af sagen. Lidt for hurtigt måske, hoppede kateketen til et sidste spørgsmål: ’Hvad er det nødvendigt at vi gør for at nogen kan tilgive os?’ Nu kan det nok være der blev stille i klassen. Alle tænkte sig godt om, men ingen kunne komme i tanke om et svar lige indtil en dreng rakte hånden op: ’Jeg tror at for at nogen kan tilgive os, så skal vi først gøre noget galt!’

Ja, at gøre noget galt er nemt nok, og uden at dømme nogen her i dag kan jeg vel godt sige, at det har vi alle gjort. At gøre noget galt er en del af det at være menneske, og således kommer vi voksne til at handle uden kærlighed, og på samme måde vil børn igen og igen opleve at de kommer til at gøre noget der ikke var deres mening. At gøre noget galt gør vi hele livet. Hvad der straks er sværere og stiller nogle helt andre krav er spørgsmålet om tilgivelse. I dag er en særlig dag hvor det især kan være svært at tage stilling til tilgivelse. Præcis for 19 år siden ændrede verdenshistorien sig da 2 fly ramte tårnene i New York og utallige mennesker døde. Der var mænd som aldrig kom hjem til deres kone, der var børn som mistede deres forældre og måske værre endnu forældre der mistede deres børn. Hvordan kan det overhovedet være muligt at tale om tilgivelse i denne sag? En sag hvis ugerning var så stor at vi her 19 år efter stadig husker hvor vi stod og hvem vi var sammen med da nyheden kom.

Evangeliet siger i dag at vi skal tilgive ikke 7 gange men 77 gange – altså tilgive igen og igen uden ophør. I vores forståelse af den slags tilgivelse behøver vi ikke tage stilling til ugerningens grad eller størrelse, for det Jesus lærer os er at enhver gerning skal tilgives, for ellers vil vi bliver overladt til bødlerne hos vores himmelske Fader. Altså lærer vi i dag at tilgiver vi ikke og derimod dømmer andre mennesker, så vil der ikke være en plads til os i Himmeriget. Da vil det ikke bare være terroristen men også os her i dag, der i Guds øjne har gjort noget galt.

At bære nag, at være fyldt med had eller uvenskab vejer meget tungt. Ja, man kan nærmest se hvor tunge disse byrder er når man ser på mennesker der lever uden at tilgive. Byrden bliver så tung at munden hænger nedad. Det er en byrde de bærer på, men deres hårde slid med den tunge last gør ingen forskel i verden. De skaber ikke fred, de skaber ikke venskab og de spreder ingen kærlighed. Vi inviteres i dag derfor til at give slip på disse tunge byrder og gøre os fri fra had og fjendskab. Nøgleordet hedder tilgivelse. Tilgiv din broder og tilgiv din ven og fjende, så vil du stå foran Guds ansigt uden et regnskab der skal gøres op med Himmerigets bødler.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 24. alm. søndag 2020

Lukket for kommentarer